ESCOLA DE CAPOEIRA MESTRE DJOP BARBOSA
English français Nederlands

ESCOLA DE CAPOEIRA

E.CA is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft tot doel de verspreiding van de Braziliaanse cultuur in haar vele aspecten: capoeira, dans, muziek, taal en kookkunst. Onder leiding van Mestre Djop Barbosa, een Braziliaanse capoeira meester met meer dan 30 jaar ervaring, is E.CA's primaire verantwoordelijkheid het vormen en informeren van capoeiristas. We verkondigen geen absolute waarheid maar helpen elke leerling zijn eigen potentieel te ontwikkelen en te vergroten, de benodigde informatie om inzicht te verkrijgen in de uitgebreide wereld die capoeira is doorgevend.

De lessen volgen geen formele pedagogie maar creëren een situatie waarin de leerling op een harmonieuze, plezante en spontane manier, zijn fysieke vaardigheid en muzikale creativiteit kan verbeteren.